דלג לתוכן עיקרי
18.11.02.05

מענקים לשמירה וטיפול בשטחים פתוחים ביהודה ושומרון

תקציב מאושר: 17,603,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים אזוריים (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף הרשויות המקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב מענקים לשמירה וטיפול בשטחים פתוחים ביהודה ושומרון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,603,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪17,603,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)