דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העברה מרשויות עצמאיות לטובת מענקי איזון ופיתוח

18.11.01.78

-
בשנת 2015 תקציב העברה מרשויות עצמאיות לטובת מענקי איזון ופיתוח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪-449,803,879
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)