דלג לתוכן עיקרי
18.11.01.43

פרויקטים הרשות לפיתוח ירושלים

תקציב מאושר: 216,000
תקנה תקציבית בתכנית העברות לרשויות (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב פרויקטים הרשות לפיתוח ירושלים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪216,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪323,205
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2017.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)