דלג לתוכן עיקרי
18.11.01.06

מענק פיתוח עד לשנת 2009

תקציב מאושר: 2,838,000
תקנה תקציבית בתכנית העברות לרשויות (תחת תחום העברות לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב מענק פיתוח עד לשנת 2009 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,838,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪169,589
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)