דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2020 תקציב העברות לרשויות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪5,760,133,389
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2020.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?