דלג לתוכן עיקרי
18.03.05.95

רזרבה להתייקרויות כללית

תקציב מאושר: 244,000
תקנה תקציבית בתכנית איגודי כבאות (תחת תחום מענקים מיועדים לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב רזרבה להתייקרויות כללית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪244,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?