דלג לתוכן עיקרי
18.03.05.11

השתתפות משרד המשפטים

תקציב מאושר: -50,000
תקנה תקציבית בתכנית איגודי כבאות (תחת תחום מענקים מיועדים לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד המשפטים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-50,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?