דלג לתוכן עיקרי
18.03.05.08

תוספת שכר בגין טיפול בחומרים מסוכנים

תקציב מאושר: 11,000
תקנה תקציבית בתכנית איגודי כבאות (תחת תחום מענקים מיועדים לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב תוספת שכר בגין טיפול בחומרים מסוכנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪10,948,101
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)