דלג לתוכן עיקרי
18.03.03.08

מדידה והערכה של ועדות ממונות

תקציב מאושר: 34,000
תקנה תקציבית בתכנית הדרכה מחקרים וייעוץ (תחת תחום מענקים מיועדים לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מדידה והערכה של ועדות ממונות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪34,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪141,148
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)