דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במחקרים, סקרים כנסים, ויעוץ לשלטון המקומי

18.03.03.02

5,955,000
בשנת 2012 תקציב השתתפות במחקרים, סקרים כנסים, ויעוץ לשלטון המקומי הוא ₪1,111,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,955,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,223,713
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)