דלג לתוכן עיקרי
18.01.99.01

מענק איזון כללי רזרבה להתייקרויות (%3)

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתייקרויות (תחת תחום העברות לרשויות מקומיות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב מענק איזון כללי רזרבה להתייקרויות (%3) הוא ₪52,188,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)