דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות מסעיף הוצאות שונות לצורך מכרז אשראי לרשויות מקומיות

18.01.15.24

20,000,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות מסעיף הוצאות שונות לצורך מכרז אשראי לרשויות מקומיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?