דלג לתוכן עיקרי
18.01.15.17

חשבים מלווים ובודקי תכניות הבראה

תקציב מאושר: 7,179,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית הבראה (תחת תחום העברות לרשויות מקומיות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב חשבים מלווים ובודקי תכניות הבראה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,179,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪17,008,746
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)