דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אשראי לרשויות מקומיות במסגרת תוכניות הבראה

18.01.15.10

100,000,000
בשנת 1998 תקציב אשראי לרשויות מקומיות במסגרת תוכניות הבראה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪100,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?