דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מענקים להתישבות צעירה - מוסדות ברשויות ביו"ש

18.01.10.03

40,000,000
בשנת 2012 תקציב מענקים להתישבות צעירה - מוסדות ברשויות ביו"ש לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪40,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪40,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)