דלג לתוכן עיקרי
18.01.03

רשויות מקומיות ערביות

תקציב מאושר: 692,154,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מענקי איזון לרשויות בסעיף רשויות מקומיות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב רשויות מקומיות ערביות הוא ₪815,946,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪692,154,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪692,154,000 (100%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪822,712,362
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?