דלג לתוכן עיקרי
18.01.01.91

השתתפות במשרד המשנה לרוה"מ פרויקט עלי נגב - בהתאם להחלטת ממשלה 2032

תקציב מאושר: 1,600,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים שוטפים לרשויות (תחת תחום העברות לרשויות מקומיות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות במשרד המשנה לרוה"מ פרויקט עלי נגב - בהתאם להחלטת ממשלה 2032 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪400,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)