דלג לתוכן עיקרי
18.01.01.88

מרכז טיפולי בגליל המזרחי בהתאם לה.מ. 3967

תקציב מאושר: 1,450,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים שוטפים לרשויות (תחת תחום העברות לרשויות מקומיות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מרכז טיפולי בגליל המזרחי בהתאם לה.מ. 3967 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,450,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?