דלג לתוכן עיקרי
18.01.01.88

השתתפות במשרד הביטחון- עקב המלחמה בצפון

תקציב מאושר: 5,469,000
תקנה תקציבית בתכנית "מענק כללי לאיזון" (תחת תחום מענקי איזון לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות במשרד הביטחון- עקב המלחמה בצפון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,469,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)