דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד ראש הממשלה- מפגן התיישבות בירושלים לפי החלטת ממשלה 3538

18.01.01.80

-1,500,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד ראש הממשלה- מפגן התיישבות בירושלים לפי החלטת ממשלה 3538 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?