דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד איכות הסביבה - נקיון כנרת

18.01.01.80

-400,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרד איכות הסביבה - נקיון כנרת לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-400,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)