דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בתקציב תמיכות של משרד החקלאות

18.01.01.55

3,000,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות בתקציב תמיכות של משרד החקלאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?