דלג לתוכן עיקרי
18.01.01.53

סיוע לנפגעי שטפונות ואדי ערה החלטת ממשלה מס' 95 מיום 4/6/06

תקציב מאושר: 208,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים שוטפים לרשויות (תחת תחום העברות לרשויות מקומיות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב סיוע לנפגעי שטפונות ואדי ערה החלטת ממשלה מס' 95 מיום 4/6/06 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪208,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪375,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)