דלג לתוכן עיקרי
18.01.01.48

השתתפות ברשות נחל הקישון

תקציב מאושר: 243,000
תקנה תקציבית בתכנית "מענק כללי לאיזון" (תחת תחום מענקי איזון לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות ברשות נחל הקישון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪243,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?