דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד הפנים בחירות לרשויות מקומיות

18.01.01.37

4,150,000
בשנת 1999 תקציב השתתפות במשרד הפנים בחירות לרשויות מקומיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,150,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?