דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד השיכון -פיצויים לתושבי מע'אר החלטת ממשלה 3843 מיום 3/7/05

18.01.01.35

-1,250,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרד השיכון -פיצויים לתושבי מע'אר החלטת ממשלה 3843 מיום 3/7/05 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,250,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?