דלג לתוכן עיקרי
18.01.01.35

השתתפות משרד השיכון -פיצויים לתושבי מע'אר החלטת ממשלה 3843 מיום 3/7/05

תקציב מאושר: -1,250,000
תקנה תקציבית בתכנית "מענק כללי לאיזון" (תחת תחום מענקי איזון לרשויות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב השתתפות משרד השיכון -פיצויים לתושבי מע'אר החלטת ממשלה 3843 מיום 3/7/05 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,250,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?