דלג לתוכן עיקרי
18.01.01.32

השתתפות בתקציב משרד הפנים (06) לצורך סיוע לרשויות מקומיות בצפון

תקציב מאושר: 226,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים שוטפים לרשויות (תחת תחום העברות לרשויות מקומיות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות בתקציב משרד הפנים (06) לצורך סיוע לרשויות מקומיות בצפון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪226,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?