דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות מתקציב משרד החינוך להעסקת רואי חשבון ברשויות המקומיות

18.01.01.31

-500,000
בשנת 2009 תקציב השתתפות מתקציב משרד החינוך להעסקת רואי חשבון ברשויות המקומיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪-3,061,155
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)