דלג לתוכן עיקרי
18.01.01.15

סיוע לרשויות שקולטות מפוני עזה בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני תוכנית ההתקנתקות מיום 18/1/2011

תקציב מאושר: 3,389,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים שוטפים לרשויות (תחת תחום העברות לרשויות מקומיות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב סיוע לרשויות שקולטות מפוני עזה בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני תוכנית ההתקנתקות מיום 18/1/2011 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,389,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪4,416,750
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)