דלג לתוכן עיקרי
18.01.01.11

השתתפות ממשרד ראש הממשלה - סיוע לקליטת תושבי חבל עזה

תקציב מאושר: -21,440,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים שוטפים לרשויות (תחת תחום העברות לרשויות מקומיות בסעיף רשויות מקומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות ממשרד ראש הממשלה - סיוע לקליטת תושבי חבל עזה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-21,440,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-12,300,930
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)