דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד לאיכות הסביבה - פארק איילון

18.01.01.06

1,250,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות במשרד לאיכות הסביבה - פארק איילון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,250,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?