דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב מענקים שוטפים לרשויות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪37,033
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?