דלג לתוכן עיקרי
17.33.03.12

השתתפות ממשרדי ממשלה

תקציב מאושר: -100,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור חבל בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב השתתפות ממשרדי ממשלה הוא ₪-100,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2016 עמד על ₪-10,149
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)