דלג לתוכן עיקרי
17.33.02.17

עובדים ישראלים - משרד

תקציב מאושר: 183,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר אזרחים (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור חבל בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב עובדים ישראלים - משרד הוא ₪175,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪183,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪175,890
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2013.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)