דלג לתוכן עיקרי
17.33.02.16

עובדים ישראלים-אוצר

תקציב מאושר: 1,861,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר אזרחים (תחת תחום מת"ק עזה בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב עובדים ישראלים-אוצר הוא ₪1,861,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,842,468
תחת סעיף זה מוקצים 8 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)