דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב מת"ק עזה הוא ₪15,356,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪9,628,000 (62.7%)
  • רכש וקניות: ₪4,469,000 (29.1%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪13,244,467
תחת סעיף זה מוקצים 33 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?