דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב מפקדת תיאום וקישור חבל הוא ₪16,558,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,465,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪100,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪18,565,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪700,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪8,796,000 (47.38%)
  • רכש וקניות: ₪8,769,000 (47.23%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪11,974,317
תחת סעיף זה מוקצים 32 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?