דלג לתוכן עיקרי
17.33

מפקדת תיאום וקישור חבל

תקציב מאושר: 18,465,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף תאום הפעולות בשטחים.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2019 תקציב מפקדת תיאום וקישור חבל הוא ₪16,558,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,465,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪100,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪18,565,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪8,796,000 (47.38%)
  • רכש וקניות: ₪8,769,000 (47.23%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪11,974,317
תחת סעיף זה מוקצים 32 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?