דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2023 תקציב השתתפויות משרד הביטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪710,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,300,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,010,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪5,010,000 (100%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪312,866
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2023.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?