דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב יחידת הפיקוח הוא ₪37,980,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪800,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪38,780,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪20,949,000 (54.02%)
  • רכש וקניות: ₪17,831,000 (45.98%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪24,102,617
תחת סעיף זה מוקצים 69 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?