דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב יחידת הפיקוח הוא ₪27,313,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪800,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪28,113,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪20,949,000 (74.52%)
  • רכש וקניות: ₪7,164,000 (25.48%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪26,235,713
תחת סעיף זה מוקצים 67 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?