דלג לתוכן עיקרי
17.31.04.02

הכנסות מכספים מוחרמים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תפיסות ופיקדונות (תחת תחום המנהל האזרחי באזור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הכנסות מכספים מוחרמים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?