דלג לתוכן עיקרי
17.31.02.23

עובדים ישראלים - משרד

תקציב מאושר: 3,299,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר אזרחים (תחת תחום המנהל האזרחי באזור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב עובדים ישראלים - משרד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,299,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪6,722,618
תחת סעיף זה מוקצים 41 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2013.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)