דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שכר אזרחים לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪66,509,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪92,579
תחת סעיף זה מוקצים 205 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?