דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב המנהל האזרחי הוא ₪57,023,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,100,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪62,123,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪265,342,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪20,949,000 (33.72%)
  • רכש וקניות: ₪32,050,000 (51.59%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪52,268,750
תחת סעיף זה מוקצים 296 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?