דלג לתוכן עיקרי
17.30.10.01

שכר עובדים קבועים - בריאות

תקציב מאושר: 277,000
תקנה תקציבית בתכנית משרד הבריאות (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב שכר עובדים קבועים - בריאות הוא ₪216,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪277,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪205,234
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)