דלג לתוכן עיקרי
17.30.07.22

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 331,000
תקנה תקציבית בתכנית מרשם אוכלוסין (תחת תחום מת"ק אזח"ע בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪265,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪331,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?