דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב משרד האוצר הוא ₪3,430,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,464,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,447,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪8,911,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪770,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,797,000 (42.61%)
  • רכש וקניות: ₪5,096,000 (57.19%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪4,566,947
תחת סעיף זה מוקצים 9.5 תקני כח אדם , ובנוסף 29 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?