דלג לתוכן עיקרי
17.30

מפקדת תיאום וקישור

תקציב מאושר: 21,813,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף תאום הפעולות בשטחים.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2010 תקציב מפקדת תיאום וקישור הוא ₪15,028,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪21,813,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,947,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪24,760,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪12,913,000 (52.15%)
  • רכש וקניות: ₪10,279,000 (41.51%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪18,222,570
תחת סעיף זה מוקצים 25 תקני כח אדם , ובנוסף 89 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?