דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב מת"ק אזח"ע הוא ₪15,020,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪24,537,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪6,688,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪31,225,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,900,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪11,614,000 (37.19%)
  • רכש וקניות: ₪14,761,000 (47.27%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪20,048,779
תחת סעיף זה מוקצים 30 תקני כח אדם , ובנוסף 120 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?