דלג לתוכן עיקרי
17.20.33.01

עובדים ישראלים

תקציב מאושר: 225,000
תקנה תקציבית בתכנית מנהל הסדרת מגורי (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב עובדים ישראלים הוא ₪29,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪225,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪222,610
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)